Recht voor ú

Partnergeweld en Covid-19: Stay home, but stay safe

Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, neemt de Belgische regering steeds verregaandere maatregelen. Alleen essentiële verplaatsingen zijn nog toegelaten en u wordt aangeraden om zoveel mogelijk thuis te blijven. In deze omstandigheden is het niet ondenkbaar dat de spanningen tussen u en uw partner hoog oplopen en u het slachtoffer wordt van partnergeweld. Wat kan u in dit geval doen?

1. Wat is partnergeweld?

Intrafamiliaal geweld (IFG) is één van de meest voorkomende vormen van geweld in de wereld en ook België ontsnapt hier helaas niet aan.

Binnen het gezin of thuis vormt partnergeweld de meest voorkomende vorm van IFG. Partnergeweld kan verschillende vormen aannemen en betreft elke vorm van fysiek, psychisch of seksueel geweld uitgeoefend tegen de (ex-)partner. Ook economische onderdrukking of sociale isolatie kan partnergeweld uitmaken.

Vooral vrouwen zijn hiervan het slachtoffer, maar partnergeweld discrimineert niet. Ook mannen worden hier dagdagelijks mee geconfronteerd.

Hoe vaak komt deze vorm van geweld dan wel voor?

2 . Cijfers

Volgens de criminaliteitsstatistieken van de Federale Politie werden in 2018 28.366 Belgen geconfronteerd met fysiek intrafamiliaal geweld, 17.238 met psychisch geweld en 686 met seksueel geweld.

Zowat 70% van de geregistreerde feiten betreffen vrouwelijke slachtoffers.

In 2013 kwamen statistisch bijna drie personen per week om het leven door intrafamiliaal geweld

De werkelijke cijfers liggen ongetwijfeld veel hoger. Te veel slachtoffers, vrouwelijk én mannelijk, durven of kunnen geen hulp zoeken.

3. Wat als u het slachtoffer bent van partnergeweld?

De gevolgen van partnergeweld zijn echter niet te onderschatten. Ondanks het feit dat slachtoffers zwaar worden beschadigd en zich vernederd voelen, is het emotioneel vaak niet eenvoudig om hulp te vragen, Partnergeweld gebeurt “ binnenskamers “ en maakt de drempel naar hulp groter.

Toch is het belangrijk om snel en daadkrachtig in te grijpen.

Zo is er het nummer 1712, waar slachtoffers van geweld terecht kunnen. Binnen het CAW worden er verschillende opvang – en begeleidingsmogelijkheden voorzien. Voor huisartsen  werd er dan weer voorzien in een online training om partnergeweld sneller op te merken en bespreekbaar te maken met de patiënt.

De wet van 24 november 1997, aangevuld door de wet van 28 januari 2003 en de wet van 15 mei 2012, voorzien daarnaast in een burgerlijke en strafrechtelijke aanpak tegen partnergeweld.

Zo kan de onderzoeksrechter een bevel tot aanhouding afleveren of kan de Procureur des Konings een tijdelijk huis- en contactverbod opleggen zodat de dader verwijderd wordt uit uw omgeving.

Daarnaast kan u via de familierechtbank dringende en voorlopige maatregelen bekomen, ook in tijden waarin de Federale Regering maatregelen neemt ter bestrijding van het coronavirus. Zo kan u de voorlopige toewijzing van de gezinswoning bekomen met een betredingsverbod voor uw (ex-)partner.

Het is belangrijk dat u weet dat u er niet alleen voor staat. Advox Advocaten ziet het als haar plicht u hierbij bij te staan en eventuele procedures voor u op te starten. Uw veiligheid primeert te allen tijde.

Heeft u na het lezen van deze blog nog een vraag, aarzel dan niet om ons te contacteren.  Advox Advocaten kan u met raad en daad bijstaan, waarbij rekening wordt gehouden met de opgelegde social distancing. U kan ons dagelijks telefonisch en/of via videoconferentie bereiken voor verdere vragen.

tags