Recht voor ú

Schade als gevolg van een gebrekkige zaak

De schadegevallen die zich voordoen als gevolg van gebrekkige zaken zijn talrijk. Denk hierbij aan een poort van een ondergrondse parking die sluit op het moment dat u hier met uw voertuig doorrijdt of aan een gladde trap in een wellnexcomplex die niet voorzien is van een antislip laag of leuning, zodat u ten val komt. U zal in dergelijke gevallen wellicht uw schade vergoed willen zien. Welke essentiële stappen moet u na zo’n ongeval nemen en wie kan u aanspreken om een schadevergoeding te bekomen?

Op grond van artikel 1384 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek is de bewaarder van een gebrekkige zaak gehouden om de schade, die ontstaan is door deze gebrekkige zaak, te vergoeden.

Van een gebrekkige zaak is sprake wanneer de zaak een abnormaal kenmerk vertoont en niet voldoet aan het model waaraan men zich normaal mag verwachten. Of een bepaalde zaak gebrekkig is, zal steeds geval per geval moeten worden afgetoetst.

Zo werd er door de rechtbank al geoordeeld dat een elektrische poort die sluit op het moment dat er een voertuig doorrijdt gebrekkig is. De bestuurder van het voertuig dient er zich namelijk niet aan te verwachten dat de poort plots sluit. Van een elektrische poort mag men verwachten dat deze is uitgerust met een systeem (bv. sensoren) dat voorkomt dat de poort kan sluiten wanneer er zich een persoon of voorwerp tussen de poort bevindt.

Van zodra is vastgesteld dat een zaak gebrekkig is, stelt zich de vraag wie kan worden aangesproken om de schade te vergoeden. Volgens de wet is dit de bewaarder van de gebrekkige zaak. De bewaarder is de persoon die de mogelijkheid heeft om leiding, toezicht en controle over de zaak uit te oefenen. Dit betreft bijgevolg een zeer ruim begrip en beperkt zich niet louter en alleen tot de eigenaar van de betrokken gebrekkige zaak. De juiste persoon aanspreken is cruciaal.

Het slachtoffer moet daarnaast aantonen dat de schade in oorzakelijk verband staat met de gebrekkige zaak. De schade moet door de gebrekkige zaak toegebracht zijn.

Tenslotte is het natuurlijk belangrijk om steeds zelf de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen. Indien de bewaarder van de gebrekkige zaak kan aantonen dat u als slachtoffer zelf een onvoorzichtigheid beging waardoor de schade is kunnen ontstaan, kan de bewaarder geheel of gedeeltelijk aan zijn verplichting tot het betalen van een schadevergoeding ontsnappen.

Om alle bovenstaande zaken te kunnen bewijzen, is het essentieel dat u als slachtoffer zoveel mogelijk bewijsmateriaal verzamelt. Dit kan gaan van foto’s en videobeelden tot verklaringen van getuigen die het ongeval hebben zien gebeuren, vaststellingen door technische experten, …

Na een schadegeval dient u dus onmiddellijk het nodige te doen om de ongevalsomstandigheden duidelijk in kaart te brengen en op alle mogelijke manieren bewijsmateriaal te verzamelen.

Daarnaast schakelt u best de hulp in van een advocaat die u kan helpen om uw ongeval juridisch te vertalen en de aansprakelijke partij aan te spreken om uw schade vergoed te zien.

Bent u zelf slachtoffer van een schadegeval ten gevolge van een gebrekkige zaak of hebt u vragen hierover?

 

Advox Advocaten helpt u hier graag bij verder.

Tel.: 03/633.30.77 of e-mail: secretariaat@advox.be