Recht voor ú

Schimmel in de pas gekochte woning! Wat nu?

Camille is de trotse nieuwe eigenaar van een recent gerenoveerde woning uit de jaren ’70. Zij kocht het huis van een jong koppel. Camille heeft net de sleutels ontvangen en start met schilderen. In de slaapkamer verwijdert zij het oude behangpapier. Tot haar complete verrassing ontdekt zij vochtvlekken en schimmel. Kan Camille, behalve schimmelverwijderaar kopen, iets ondernemen?

Verborgen gebreken? QUÉ? 

Camille is duidelijk het slachtoffer geworden van ‘verborgen gebreken’.

Een gebrek is ‘verborgen’ wanneer het bij een nauwkeurige bezichtiging van de woning niet ontdekt kon worden.

TIP: De bijstand van een bouwkundig expert is uiteraard niet verplicht, maar laat je bij de bezichtiging van de woning bijstaan door een professional, die je kan wijzen op eventuele technische bouwproblemen;

Moeten de verkopers opdraaien voor de schimmel?

De verkopers hebben bij de verkoop het vochtprobleem niet gemeld.

De schimmel was zelfs gecamoufleerd; er hing  behangpapier over.

Artikel 1641 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de verkoper moet instaan voor ‘vrijwaring’ van de verborgen gebreken.

Camille zal dus een schadevergoeding kunnen eisen. Hier rijst een moeilijkheid, want zij zal moeten bewijzen dat de verkopers op de hoogte waren van het gebrek op het moment van verkoop.

De kans is groot dat Camille in deze bewijslast zal slagen, omdat het verwijderde behangpapier nog vrij nieuw was. Dit kan erop wijzen dat de verkopers het probleem hebben willen verdoezelen. In dat geval zijn de verkopers te kwader trouw geweest.

TIP: speel bij de ontdekking van verborgen gebreken kort op de bal. Er geldt een korte termijn voor het stellen van een eis.

Camille doet er goed aan snel gerechtelijke stappen te zetten. Een deskundige, aangesteld door de rechtbank, zal het vocht- en schimmelprobleem kunnen onderzoeken. Deze deskundige zal ook bepalen of het probleem aanwezig was op moment van aankoop.

OEI? In de aankoopakte staat ‘de verkopers zijn niet aansprakelijk voor verborgen gebreken’? 

Dergelijke clausule komt tegenwoordig in bijna elke aankoopakte voor. Een verkoper kan zich echter niet op deze clausule beroepen wanneer hij te kwader trouw is.

Besluit: Camille maakt een goede kans op succes bij het instellen van een eis tegen de verkopers.

tags