Recht voor ú

Sexting: strafbaar?

Hoewel het begrip sexting geen nieuw verschijnsel is, is dit onderwerp vandaag meer actueel dan ooit. Wat verstaat men onder sexting? Is dit strafbaar? Wat zijn de gevaren en hoe hiermee omgaan?

1.
Sexting betreft het online chatten met een seksueel expliciete inhoud. Onder sexting wordt onder meer verstaan het zelf aanmaken van seksueel getinte foto’s of berichten en deze vervolgens online doorsturen via mobiele telefoon, internet of andere mobiele media.

Aangezien de betrokkene de beelden zelf neemt en dus met het maken ervan akkoord gaat, is dit niet strafbaar, en valt dit bijvoorbeeld niet onder de strafbaarstelling van aanranding van de eerbaarheid. Ook niet indien de betrokkene jonger dan zestien jaar is en dus wettelijk gezien niet kan instemmen met de aantasting van zijn/haar seksuele integriteit.

Essentieel is dus wel dat het sexchatten gewild is door beide partijen en de berichten, foto’s  en video’s tussen de partijen worden uitgewisseld.

 

2.

Anders echter is het wanneer deze foto’s terecht komen bij derden die ze op hun beurt gaan doorsturen dit alles zonder de toestemming van de gefotografeerde personen.

Het verspreiden zonder toestemming is immers wel strafbaar. Op 1 juli van dit jaar trad de wet op wraakporno in werking. Onder wraakporno valt dus het online zetten en verspreiden van naaktfoto’s zonder toestemming, wat ook de motieven hiervoor zijn (wraak, geldgewin, pestgedrag,…)

Deze wet kwam er niet te vroeg. Het verspreiden van dergelijke foto’s kan immers zeer verregaande gevolgen hebben voor de gefotografeerde personen, dit zowel privé als professioneel. De cijfers die vandaag in het nieuws circuleren liegen er niet om: wraakporno kan tot ernstige psychische problemen leiden, en kan zelfs zo ver gaan dat men zelfmoordgedachten ontwikkelt.

‘Bezint dus eer ge begint’, zoals minister Geens schreef: indien dergelijke foto’s jou zouden bereiken via whatsapp, messenger of sociale media, wees je dan bewust van het feit dat door het verder verspreiden je een strafbare handeling stelt, doch vooral dat je zeer veel leed kan veroorzaken bij de betrokken personen die nooit toestemming hebben gegeven en nooit hebben gewild dat hun foto’s onder het publiek worden getoond en verspreid.

 

3.

Ben je zelf het slachtoffer van wraakporno, dan is het belangrijk om meteen te reageren door enerzijds klacht neer te leggen doch anderzijds zelf de websites en/of sociale media te melden dat de je geen toestemming hebt gegeven om de foto’s te verspreiden.

 

4.

Tot slot is het voor ouders zeer belangrijk waakzaam te zijn en het online gedrag van hun minderjarige kinderen op te volgen. Sexting is immers een fenomeen dat ook vaak bij jongeren voorkomt en deel uitmaakt van het ontwikkelen van hun seksuele identiteit.

Echter, jongeren zijn zich vaak onvoldoende  bewust van de gevolgen van het nemen van naaktfoto’s van zichzelf en het doorsturen via bijvoorbeeld TikTok, zeer populair onder jongeren. Het komt ouders toe dit met hun minderjarigen bespreekbaar te maken en het te wijzen op de gevaren.

tags