Recht voor ú

Slachtoffers in de kou?

Naar aanleiding van de aanslagen te Brussel – inmiddels vijf jaar geleden – blijkt dat nog heel wat slachtoffers wachten op enige vorm van vergoeding. In België staat het Slachtofferfonds (voluit Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders) in voor het bieden van financiële hulp aan personen die het slachtoffer werden van opzettelijke gewelddaden en van terrorisme. Indien je als slachtoffer voldoet aan de opgelegde voorwaarden, kan je een verzoekschrift indienen bij het Slachtofferfonds. Nu blijkt dat heel veel slachtoffers alsnog in de kou blijven staan doordat het zeer lang wachten is op een beslissing van het Slachtofferfonds.

Wie kan hulp aanvragen?

Om als slachtoffer financiële hulp te bekomen moet er voldaan zijn aan een aantal voorwaarden. Zo moet je het slachtoffer zijn van een opzettelijke gewelddaad gepleegd in België en moet eerst de strafrechtelijke procedure worden gevolgd.

Dit betekent dat je je als slachtoffer burgerlijke partij dient te stellen indien de dader wordt gedagvaard of je zelf een procedure moet opstarten voor de burgerlijke rechtbank om op die manier een vonnis te bekomen. Indien de dader onbekend is gebleven kan je ook financiële hulp aanvragen en dit van zodra het parket het onderzoek heeft stop gezet (‘seponering’).

Soort vergoeding

De hulp die het Slachtofferfonds toekent is subsidiair. Dit betekent dat er enkel financiële hulp kan toegekend worden indien de dader de schadevergoeding niet kan betalen (duidelijke insolvabiliteit) en indien geen enkele andere tussenkomst is voorzien (zoals de mutualiteit, verzekeringen, …).

Bovendien kent het Slachtofferfonds geen integrale schadevergoeding toe maar zal een Commissie uw verzoek tot hulp grondig onderzoeken. Een aantal schadeposten (zoals huishoudelijke schade, intresten, gerechtskosten, …) zijn uitgesloten.

Indien je als slachtoffer ernstige financiële problemen ondervindt terwijl je nog niet voldoet aan de voorwaarden (bijvoorbeeld tijdens een lopend strafrechtelijk onderzoek) kan je aankloppen bij het Slachtofferfonds voor noodhulp. Hiervan zijn de voorwaarden net iets strenger maar dit kan een slachtoffer wel helpen om dringende medische kosten te kunnen blijven betalen.

Behandeling van uw dossier

U dient tijdig uw aanvraag in te dienen. Elke aanvraag die te laat wordt ingediend zal immers worden afgewezen. Nadat u uw verzoek heeft ingediend zal de Commissie het dossier bestuderen en vervolledigen. De Commissie zal een verslag opstellen en advies verlenen. Hierop kan door het slachtoffer nog opmerkingen geformuleerd worden, evenals door de Minister van Justitie (hetgeen in de praktijk niet vaak voorvalt).

Indien nodig of gewenst kan u ook altijd worden uitgenodigd worden door het Slachtofferfonds om gehoord of gezien te worden. In de praktijk zal dit vooral worden gedaan voor o.a. de inschatting van esthetische schade en dus de beoordeling van eventuele littekens.

Na dit advies zal een beslissing volgen waarna uitbetaling kan plaatsvinden.

Duurtijd

In de praktijk stellen wij vast dat de laatste jaren de duurtijd van voorgaande procedure enorm is opgelopen. Een doorn in het oog voor vele slachtoffers die op die manier jaren (!) moeten wachten op vergoeding.

Het Slachtofferfonds deelde onlangs mee dat behandeling van een verzoekschrift momenteel kan oplopen tot maar liefst 72 maanden gelet op de overbelasting van de administratieve diensten van het Slachtofferfonds. Werk aan de winkel dus om ervoor te zorgen dat slachtoffers sneller vergoed kunnen worden.

Besluit

Het indienen van een verzoek bij het Slachtofferfonds is geen sinecure. U dient als slachtoffer aan alle voorwaarden te voldoen en uw verzoek dient volledig te zijn om geen kostbare tijd te verliezen.

Het wachten op een vergoeding kan echter het nodige nagelbijten opleveren en stelt het geduld van de slachtoffers enorm op de proef!

Bij vragen omtrent het indienen of opvolgen van een verzoek bij het Slachtofferfonds, kan je steeds bij ons terecht. Ons team heeft de nodige expertise op dit gebied en is steeds op de hoogte van de meest recent ontwikkelingen.

tags