Recht voor ú

SOS! Contactbreuk tussen ouder en kind : wat doe ik ?

Het is een harde realiteit : een contactbreuk tussen een ouder en kind. In de praktijk komen wij hier jammer genoeg vaak mee in aanraking. De verstoring kan verschillende oorzaken hebben. De ene situatie is de andere niet. Hoe dan ook is het een probleem dat aangepakt moet worden. Maar hoe?

Wat als mijn kind mij niet meer wilt zien ?

Als juristen bekijken wij uiteraard steeds de mogelijke procedurele stappen.

Als je een vonnis in handen hebt, waarin een verblijfsregeling staat opgenomen, kan je hiermee klacht gaan indienen bij politie wegens ‘niet naleving van het omgangsrecht’. Deze klachten komen bij het Openbaar Ministerie (procureur des Konings) terecht, die na enkele klachten een soort van aanmaning kan versturen naar de andere ouder. Als het probleem aanhoudt en er is vier keer klacht ingediend bij de politie, zal de parketcriminoloog de ouder die de regeling niet naleeft op de Rechtbank uitnodigen voor een vermanend gesprek, dan wel beide ouders uitnodigen om in dialoog te gaan over de problematiek.

Het is ook steeds mogelijk om een (nieuwe) procedure op te starten voor Familierechtbank. Kinderen vanaf 12 jaar zullen dan uitgenodigd worden om gehoord te worden door de Rechter. Het is in deze procedure ook mogelijk dat aan de Rechter gevraagd wordt om de andere ouder te veroordelen het kind te brengen onder verbeurte van een dwangsom (een te betalen som) per keer dat dit niet gebeurt.

Helaas is hiermee vaak niet het achterliggend probleem opgelost. Het is belangrijk, zeker op langere termijn, dat de oorzaak wordt aangepakt. Bijvoorbeeld:

  • Er kan aan een grondiger contactherstel gewerkt worden via een therapeut/specialist, die ofwel ouder en kind apart ontvangt dan wel (of eventueel nadien) ouder en kind samen begeleidt om hen op die manier weer samen te brengen;
  • Het is ook altijd aangewezen om te bekijken of na een langere contactbreuk het verblijf niet beter in stappen terug opgebouwd wordt;
  • Als het achterliggend probleem niet gekend is of hierover tussen de ouders verschillende opvattingen zijn, kan eventueel een deskundigenonderzoek opgestart worden bij een team van specialisten;
  • Soms kan het ook al veel doen dat de ouders met elkaar in dialoog gaan om terug op één lijn te komen; Kinderen voelen het zelf ook aan als hun ouders in een groot conflict zitten, waardoor het gebeurt dat één kant wordt gekozen om er niet meer tussen te moeten zitten, met alle gevolgen van dien;

Hoe ga je hier als ouder zelf het beste mee om? Probeer contact te houden met het kind : stuur een verjaardagskaartje, maak succeswensen over voor de examenperiode, … Ook al wordt dit niet (meteen) beantwoord, het is belangrijk dat jij dit als ouder blijft doen.

Wanneer er een bezoek is bij jou thuis, is het ook belangrijk dat dit leuk en onbeladen gebeurt. Spreek niet slecht over de andere ouder – hoe erg de situatie ook zou zijn – en laat zien dat je nog altijd een warme thuis hebt waar het kind altijd heel welkom zal zijn.

Het ene geval is uiteraard het andere niet. Er moet altijd nagekeken worden welke optie voor jouw situatie de beste is. 

Wat als het kind niet meer naar de andere ouder wilt gaan ?

In principe dient een vastgelegde regeling nageleefd te worden. Een minderjarig kind kan niet zomaar zelf beslissen welke regeling hij/zij wenst te volgen. Uiteraard zijn er ook hier gevallen denkbaar waarin dit niet zo evident is.

Het kan gepast voorkomen om het probleem te gaan melden bij de politie. Je hoeft geen klacht in te dienen, maar kan wel een melding laten opmaken zodat zij al op de hoogte zijn van de situatie.

Verder kan ook hier een procedure voor de Familierechtbank worden opgestart, waarbij een wijziging van de lopende verblijfsregeling wordt gevraagd, eventueel gekoppeld aan enkele modaliteiten op maat. Ook hier geldt het hoorrecht voor kinderen van + 12 jaar. (Meer over hoorrecht van kinderen : klik hier)

Het blijft belangrijk om het achterliggende probleem van de contactbreuk aan te pakken door het kind positief te blijven stimuleren, geen negatieve uitlatingen te doen over de andere ouder, en desnoods professionele hulp te zoeken bij experten.

Geen vaste remedie

Het staat vast dat contactbreuken tussen ouder en kind een zeer ernstige problematiek inhouden. Het is van belang een duidelijk traject uit te stippelen over hoe dit verder aangepakt zal worden.

Wij bekijken graag samen met jou de mogelijkheden!

Contact

Je kan mij bereiken via isabeau.dekoster@advox.be of 03/653.32.63.

 

 

tags