Recht voor ú

“Staycation” met je bubbel. Wat kan nog en wat met je geboekte verblijf?

De coronacrisis blijft verder aanhouden en heeft een grote impact op ons leven. We hebben allemaal – misschien wel meer dan ooit – nood aan een welverdiende vakantie en velen onder ons kiezen hierbij voor een verblijf in het binnenland. Vakantiehuizen in de Ardennen en aan de kust worden veelvuldig geboekt. Een weekendje weg onder vrienden of met de hele familie. Nu de overheid regelmatig nieuwe maatregelen neemt met betrekking tot het aantal toegelaten nauwe contacten, kan het zijn dat deze gemaakte plannen in het water vallen. Wat doe je met het verblijf dat je had geboekt? Kan je dit verblijf annuleren? Heb je recht op een terugbetaling?

Corona-maatregelen : beperking van de nauwe contacten en afstandsregels

De overheid neemt maatregelen en verplicht ons om onze nauwe contacten stevig te beperken.

Hierdoor zit een weekendje aan de zee met een grote groep vrienden of een vakantie in de Ardennen met de hele familie er momenteel vaak niet meer in.

Wat net mag én wat niet, moet steeds in de specifieke situatie worden bekeken.

Er gelden beperkingen voor onze nauwe contacten die we moeten naleven. Indien je een vakantiehuisje hebt geboekt met je gezin en toegelaten nauwe contacten, is er normaal gezien geen enkel probleem. Je reis kan dan gewoon doorgaan en de boeking van je accommodatie komt dan in principe niet in gevaar.

Indien je een verblijf hebt geboekt voor een grotere groep, die zich niet beperkt tot de nauwe contacten van jou en je gezin, ligt de situatie anders. In dat geval moeten de afstandsregels te allen tijde kunnen worden gerespecteerd en is het dragen van een mondmasker verplicht. U zal dan moeten nagaan of de door jouw geboekte accommodatie het mogelijk maakt om deze afstandsregels en alle andere verplichtingen en coronamaatregelen na te leven. Is het antwoord ja, dan kan je reis doorgaan (al komt deze situatie helaas amper voor). In het andere geval, zal je reis niet zoals gepland kunnen doorgaan en zal je mogelijks moeten annuleren.

Het huren van een klein en knus vakantiehuisje met tien vrienden is momenteel dus uit den boze.

Annuleren van je verblijf en terugbetaling van de betaalde bedragen

Nalezen contract en verzekering

Uw rechten in geval van annulatie zijn in de eerste plaats afhankelijk van wat er in uw contract is bepaald.

Het kan zijn dat u uw verblijf, voor een bepaalde datum, kan annuleren en een volledige terugbetaling verkrijgt.

Het is eveneens mogelijk dat u geen terugbetaling ontvangt in geval van annulatie.

Nog een andere optie is dat in uw contract is opgenomen dat u een schadevergoeding/compensatie aan de accommodatie moet betalen indien u uw verblijf zelf annuleert.

Het nalezen van uw contract met de accommodatie en de eventuele annulatievoorwaarden is een “must.” Hetzelfde geldt voor de contractvoorwaarden van de persoonlijke annulatieverzekering, die u mogelijks heeft afgesloten.

Geen toepasselijke annulatievoorwaarden in het contract

Indien er in je contract geen annulatievoorwaarden zijn opgenomen of deze niet van toepassing zijn op jouw situatie, dan val je terug op de algemene rechtsbeginselen.

Ons rechtssysteem bevat geen specifieke wettelijke regels omtrent de annulatie van je verblijf.

Indien je het verblijf dient te annuleren door een situatie van overmacht en je verzoekt om een terugbetaling dan is de accommodatie in principe verplicht om deze annulatie te aanvaarden en de terugbetaling uit te voeren.

De vraag rijst wanneer er sprake is van overmacht.

Overmacht wordt in ons recht omschreven als een onvermijdbare en onvoorzienbare gebeurtenis waardoor het contract onmogelijk kan worden uitgevoerd.

Indien je de accommodatie hebt geboekt voor een grote groep en de coronamaatregelen niet kunnen worden nageleefd, is dit niet zomaar te beschouwen als overmacht. Je hebt in dat geval namelijk nog de mogelijkheid om gebruik te maken van de accommodatie, mits eventuele aanpassing van je gezelschap.

Wel moet worden opgemerkt dat de accommodatie ook gehouden is om erop toe te zien dat de corona-maatregelen te allen tijde kunnen worden gehandhaafd. Met andere woorden: er mag momenteel niet worden verhuurd aan een te groot gezelschap. In dat laatste geval kan de verhuurder/ de accommodatie zijn verplichtingen niet naleven en zal de overeenkomst niet kunnen worden uitgevoerd.

Afhankelijk van de specifieke situatie zijn er dan goede argumenten om een volledige terugbetaling (van het voorschot) te kunnen eisen van de accommodatie. Het recht op annulatie en eventuele terugbetaling kan dus sterk verschillen van geval tot geval en dient per casus te worden beoordeeld.

Meer informatie ?

We ontwikkelden met onze website www.travelcure.be een handige tool om u op eenvoudige wijze te informeren over de rechten die u heeft met betrekking tot uw geannuleerde of geboekte reizen (verblijf, vlucht of pakketreis)

Duid op onze website de juiste opties aan, vul uw gegevens in en ontvang per email gratis en vrijblijvend juridisch advies op maat.

Bovendien kan u nadien, indien u wenst, onze advocaten inschakelen om uw uitgaven te proberen recupereren. Voor een vast bedrag van €75 (+ 15% van het gerecupereerde bedrag) beheert Advox uw dossier voorafgaand aan een eventuele gerechtelijke procedure.

Bezoek onze website : www.travelcure.be

tags