Recht voor ú

Stormschade – Wat nu?

Steeds meer worden we getroffen door schade veroorzaakt door stormen. Maar wie moet deze schade dan eigenlijk betalen? Het antwoord is afhankelijk van de concrete situatie die zich voordoet én van de eventuele afgesloten verzekeringen, evenals van de vraag of de storm erkend werd als “uitzonderlijk”.

In eerste instantie moet er worden nagekeken of er een eigen verzekering is die je schade kan vergoeden.

Zo zal je (niet-verplichte) brandverzekering tussenkomen voor de schade aan de eigen woning en inboedel. De meeste brandverzekeringen dekken de schade door omgevallen bomen, stormschade, sneeuw-of ijsschade op daken of hagel en natuurrampen.

Ook de schade aan je voertuig zal vergoed worden, indien er een (niet-verplichte) omniumverzekering voor je voertuig werd afgesloten.

Als er geen eigen verzekering kan worden aangesproken of indien je ook terugbetaling wenst van de vrijstelling die door je eigen verzekering wordt toegepast, zal er moeten worden nagekeken of er een derde/aansprakelijke is.

Als je auto bijvoorbeeld werd beschadigd door weggewaaide dakpannen of een omgevallen boom van de buren, kan worden verondersteld dat deze boom gebrekkig was en kan de (familiale) verzekering van de buren of de buren zelf worden aangesproken.

Maar dit geldt niet als er sprake is van uitzonderlijke weersomstandigheden, zoals bij een storm met gemeten windsnelheden van meer dan 100 à 120 km/u. In dat geval zal er moeten worden aangetoond dat de omgevallen boom of weggewaaide goederen gebrekkig waren of dat er onvoldoende voorzorgsmaatregelen werden genomen.

Bij een omgevallen boom zal er zo bijvoorbeeld moeten worden aangetoond dat deze gebrekkig (lees: rot) was of bij een weggevlogen trampoline dat deze onvoldoende was vastgemaakt.

Dit vereist een bijzondere bewijslast zodat bijvoorbeeld foto’s van meteen na het ongeval van zeer groot belang kunnen zijn!

Samengevat, is het aangewezen om zelf goed verzekerd te zijn en na te kijken of beroep kan worden gedaan op één van deze eigen verzekeringen.  Verder is het belangrijk om na een schadegeval meteen bewijzen/foto’s te verzamelen zodat een eventuele aansprakelijkheid kan worden aangetoond.