Recht voor ú

“Van ‘Kijk, ik leer koken’ tot ‘Ik wil dansen in uw bloed’”

“Ja, er is meer agressie dan vroeger”, stelt raadsvrouw Renate Proost uit Antwerpen-Zuid, sinds twaalf jaar ook bewindvoerder. “Voor de wetswijziging in 2014, had je nog andere statuten zoals de verlengde minderjarigheid, maar sindsdien vallen alle kwetsbare groepen en beschermingsstatuten onder de bewindvoering. Kwetsbare jongeren die thuis onvoldoende ondersteuning krijgen, met mentale kwalen kampen of worstelen met drugmisbruik, vormen een categorie mensen die niet graag onder bewindvoering staan.”

Explosieve cocktail
Vooral de combinatie psychische problemen en middelenmisbruik kan voor de bewindvoerder een explosieve cocktail opleveren. Proost: “Vroeger had je gevallen van verbale agressie, die je meestal kon oplossen met een rustig gesprek. ‘Je mag dit of dat kopen, maar eerst moet je sparen.’ Bij mensen met zware psychoses die aan de cocaïne zitten, lukt dat niet. Vorig jaar had ik een man die me mailde: ‘Ik sta voor uw deur en zal pas blij zijn als ik dans in het bloed dat uit uw slagaderen spuit.’ Ik slaagde erin die man rustig te krijgen. Tot het maanden later weer tot zware bedreigingen kwam en de politie tussenbeide moest komen. De man is uiteindelijk geïnterneerd.” Toch kan de taak van de bewindvoerder ook voldoening schenken. “ Onze taak is ook een stukje opvoeden. ‘Roeping’ vind ik een zwaarbeladen woord, maar je moet toch wat engagement hebben om bewindvoerder te zijn. Dat zorgende aspect vind ik heel aangenaam. Een bewindvoerder moet gedreven en bereikbaar zijn en heel veel aandacht schenken. Per slot van rekening heb je de kans een stempel te drukken op iemands leven.”

Foto’s van gerechten
Proost ervaart ook best wel erkentelijkheid en dankbaarheid. “Er zitten lieve mensen tussen. Zo heb ik een meisje gehad dat in een instelling zat, maar later op een appartement beschut is gaan wonen. Nu stuurt ze me elk weekend een foto van wat ze heeft klaargemaakt. Voordien kon ze niet koken. ‘Goed bezig’, antwoord ik dan. Dat doet deugd en vormt een aangenaam tegengewicht voor de agressieve gevallen” (LB).

Bron: LB. (2020,23 juni) ” Van ‘kijk, ik leer koken’ tot ‘Ik wil dansen in uw bloed'”. Het Laatste Nieuws, P.

Online: https://www.hln.be/de-krant/-van-kijk-ik-leer-koken-tot-ik-wil-dansen-in-uw-bloed~a2499601/

tags