Recht voor ú

Van strijdmodel naar participatiemodel

Op 12 mei 2022 werd het charter tussen de Familierechtbank en de Balie Provincie Antwerpen ondertekend.
Een constructieve manier van samenwerken!

Wat is het doel van dit charter?

De Familierechtbank wordt bedolven onder zaken waarin ze uitspraak dienen te doen over een verblijfsregeling van minderjarige kinderen.

Nochtans zijn het de ouders zelf die het best geplaatst zijn om te oordelen in het belang van hun eigen kinderen. Helaas kunnen zij zo verweven zijn in een strijd met elkaar dat ze dat belang uit het oog verliezen.

De Familierechtbank wil daarom nog méér inzetten op bemiddelingen, onderhandelingen, waarbij ouders hun verantwoordelijkheid nemen en hierbij geholpen worden om zo mogelijk samen een oplossing te vinden vanuit het belang van de kinderen.

Samenwerking met de Balie Provincie Antwerpen

De balie en de Familierechtbank willen hiervoor samenwerken én elkaar versterken om dit streven zoveel als mogelijk te laten slagen.

Als advocaat zijn wij de vertrouwenspersoon van de ouders.

Het is onze taak om hen vooraf uitgebreid in te lichten over alternatieve conflictoplossing zoals bemiddeling, kamer minnelijke schikking, onderlinge besprekingen, etc.

Er wordt van de advocaat ook verwacht dat we alle redelijke inspanningen leveren om te trachten een minnelijke regeling te bekomen en dit ook aan te moedigen.

Conflict vermijden

Het charter voorziet dat er afgestapt dient te worden van het idee dat de ouders lijnrecht tegenover elkaar staan in de Familierechtbank en elkaar afbreken in conclusies en pleidooien.

De advocaten engageren zich op hun beurt om een sereen taalgebruik te hanteren, net zoals de Familierechtbank erover waakt dat de debatten respectvol verlopen.

In ons team Familierecht, waaronder ook drie erkende familiaal bemiddelaars, trachten we steeds het participatiemodel voorop te stellen.

De partnerrelatie mag tussen de ouders dan wel beëindigd zijn, maar de ouderrelatie blijft voor het leven.

Indien u nog vragen heeft, kan u ons altijd contacteren.

Nathalie De Beuckelaer

tags