Recht voor ú

Vanaf 11 december 2018 is inschrijving bij DIV en een SP-nummerplaat verplicht voor alle speed pedelecs op de openbare weg

Een speed pedelec is een elektrische fiets die tot 45 km/u kan rijden, een maximaal vermogen van 4KW heeft en waarbij de elektrische motor ondersteund wordt door te trappen.

Voor de aanvraag van een SP-nummerplaat dient u over een gelijkvormigheidsattest of een certificaat van overeenstemming te beschikken.

Bij aankoop van een nieuwe speed pedelec dient u er dus zeker over te waken dat u een dergelijk attest ontvangt.

Hebt u dit niet ontvangen, moet een individuele goedkeuringsprocedure worden opgestart, waarbij uw speed pedelec zal moeten voldoen aan bepaalde technische voorwaarden.

Daartoe zal de fiets gekeurd moeten worden. De Vlaamse Overheid zal hiervoor één of twee keuringsdagen organiseren. Datum en locatie hiervan zal eerstdaags worden bekendgemaakt.

Van zodra de speed pedelec goedgekeurd is, krijg je de juiste attesten aan de hand waarvan een nummerplaat kan worden aangevraagd bij DIV.

Om op de hoogte te blijven van deze individuele regularisatieprocedure kan u op de volgende website een registratieformulier invullen:

https://www.vlaamshuisvoorverkeersveiligheid.be/homologatie/homologatie-speed-pedelecs.php#formulier

Indien u na 11 december 2018 met een speed pedelec rijdt die niet conform de nieuwe wettelijke vereisten is, riskeert u een boete.