Recht voor ú

Vrachtwagenchauffeurs, oranje zwaailichten volstaan niet!

In een recent vonnis deed de Politierechtbank van Waver een opmerkelijke uitspraak. Een automobilist reed onder invloed van alcohol tegen een vrachtwagen. Deze vrachtwagen bevond zich dwars op de rijbaan om achterwaarts een zandweg in te rijden. Ook al had de vrachtwagenchauffeur het manoeuvre aangevat op het moment dat de baan vrij was en bevond deze zich al half in de zandweg, dan nog had de chauffeur volgens de rechtbank onvoorzichtig gehandeld.

Omstandigheden van het verkeersongeval

De vrachtwagenchauffeur diende achterwaarts een zandweg in te rijden op een slecht verlichte baan op het platteland. Op het moment dat de baan volledig vrij was, zette hij zijn vier pinkers en oranje zwaailichten in werking en begon hij achterwaarts de zandweg in te rijden.

Op het moment dat de vrachtwagen zich reeds half in de zandweg bevond, kwam een andere bestuurder in de tegengestelde richting aangereden. Zonder te remmen, knalde deze in de linkerflank van het achterste deel van de vrachtwagen. De chauffeur bleek onder invloed van alcohol te rijden en werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis.

 

Wie is aansprakelijk?

De Politierechtbank van Waver diende zich over de zaak te buigen om de aansprakelijkheid te bepalen. Ze kwam tot het oordeel dat beide bestuurders voor de helft aansprakelijk waren.

Wat betreft de vrachtwagenchauffeur, oordeelde de rechtbank dat deze onvoorzichtig had gehandeld alvorens een langdurig en gevaarlijk manoeuvre aan te vatten op een slecht verlichte weg.

De automobilist werd op zijn beurt deels aansprakelijk gesteld aangezien deze extra aandachtig diende te zijn gelet op de aanwezigheid van een vrachtwagen met oranje zwaai- en knipperlichten in werking. De rechtbank was van oordeel dat het alcoholgebruik van de automobilist ongetwijfeld een invloed had op zijn rijgedrag.

 

 

Welke voorzorgsmaatregelen kunnen genomen worden?

De rechtbank gaf zelf enkele voorbeelden aan van veiligheidsmaatregelen die de vrachtwagenchauffeur had kunnen nemen om het ongeval te vermijden.

Zo had de vrachtwagenchauffeur op een vijftigtal meter voor de zandweg een gevarendriehoek moeten plaatsen om de andere bestuurders aandachtig te maken op zijn aanwezigheid.

Minstens diende de vrachtwagenchauffeur volgens de rechtbank zijn manoeuvre te versnellen of met zijn grootlichten teken te doen op het moment dat hij kon vaststellen dat de automobilist geen aanstalten maakte om te vertragen.

 

Slot

Hoewel het vonnis van de rechtbank voor kritiek vatbaar is, kan men als vrachtwagenchauffeur best de zichtbaarheid van de vrachtwagen steeds maximaliseren alvorens een langdurig manoeuvre aan te vatten.

Zeker op een slecht verlichte baan, kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van kegels, gevarendriehoeken of bijkomende signalen om de aanwezigheid van de (volledige) vrachtwagen aan andere bestuurders zo duidelijk mogelijk te maken.

 

Een gewaarschuwd bestuurder is er twee waard!

Op 15 maart 2018 werd de Wet ter verbetering van de verkeersveiligheid gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Eén van de belangrijkste wijzigingen zijn de nieuwe regels over de voorwaarden waaronder een politierechter een alcoholslot kan én soms moet opleggen.