Recht voor ú

Waarom mag ik de echtscheiding niet uitstellen tot na de corona-crisis?

Het leven lijkt even stil te staan. Covid-19 heeft gevolgen voor ieder van ons: toiletpapier is plots onvindbaar, hamsteren is een dagelijkse term geworden, onze handen hebben nog nooit zo fris geroken en we moeten allemaal in ons kot blijven. Het coronavirus zet het leven toch wel wat ‘on hold’.

Wat het virus niet doet, is de juridische gevolgen van de echtscheiding aanpassen of wijzigen. Ons wetboek blijft bestaan – regels zijn regels. Dat is de harde, maar zekere wereld.

Welke gevolgen brengt dit nu met zich mee? Waarom mag je het inleiden van de echtscheiding niet uitstellen tot na de corona-crisis?

 

Splitsingsdatum

Wanneer (een van de) echtgenoten uit de echt wensen te scheiden, kunnen zij zich richten tot de Familierechtbank door een vordering tot echtscheiding in te dienen. Dit kan bij wijze van een verzoekschrift of bij wijze van een dagvaarding.

De Familierechtbank zal dan – na verloop van de wettelijke termijn of na invulling van wettelijk bepaalde voorwaarden – de echtscheiding uitspreken via een vonnis.

Wanneer de echtscheiding definitief is, gaat de notaris over tot het verdelen van de gemeenschappelijke of onverdeelde goederen (huis, bankrekening, meubelen, …) van de ex-echtgenoten.

De datum van het indienen van de vordering tot echtscheiding is hierbij van groot belang.

Deze datum wordt ook wel de “splitsingsdatum” of “referentiedatum” genoemd; op die datum wordt het gemeenschapsstelsel (waarin alle gemeenschappelijke en/of onverdeelde goederen en schulden zitten) ontbonden. Wat op die datum aanwezig is (of was) moet worden verdeeld tussen de ex-echtgenoten. Alles wat nadien wordt verkregen of wordt gemaakt aan schuld, zal eigendom/voor rekening blijven van degene die het verkreeg/de schuld aanging.

Zorg ervoor dat je, door je echtscheidingseis uit te stellen tot na de corona-crisis, niet ongewild mee betaalt voor extreem hamstergedrag van je ex-partner.

Een gewaarschuwd man …

Scheiden in corona-tijden

 

Het is op heden uiteraard nog steeds mogelijk om een vordering tot echtscheiding in te dienen, waaraan juridisch belangrijke gevolgen gekoppeld zijn. Het indienen van een vordering gebeurt schriftelijk en je dient je daarvoor niet te verplaatsen.

Advox Advocaten kan jou met raad en daad bijstaan, waarbij rekening wordt gehouden met de opgelegde social distancing. Je kan ons dagelijks telefonisch en/of via videoconferentie bereiken voor verdere vragen.

Auteur: Isabeau de Koster
Advocaat