Kunnen leiders van een jeugdbeweging aangesproken worden voor schade van één van hun leden tijdens een activiteit van de jeugdbeweging ?

De vraag dient te worden gesteld of er sprake is van een onrechtmatige daad. M.a.w. heeft de leider een inbreuk gepleegd op een wettelijke bepaling die een gedragsnorm oplegt of op de algemene zorgvuldigheidsnorm. De algemene zorgvuldigheidsnorm impliceert dat de leider zich moet gedragen als een normaal zorgvuldig persoon. Er zal moeten worden nagegaan of …

Kunnen leiders van een jeugdbeweging aangesproken worden voor schade van één van hun leden tijdens een activiteit van de jeugdbeweging ? Lees verder »