Recht voor ú

Nieuws en blog

slachtoffer, ongeval, fiets, rechten, burgerlijke partij, bijstand verhoor
EUROPESE DAG VAN HET SLACHTOFFER
Welke rechten heb ik als slachtoffer van een misdrijf?
Verval van testament
Welke determinerende beweegreden had een schenker of testator voor een schenking of een testament? Wat als deze nadien vervalt? Kan de schenking of het testament nog uitwerking hebben?
Infoavond: samen aan de slag tegen intrafamiliaal geweld
Bij Advox advocaten zijn wij onder meer gespecialiseerd in het familie- en strafrecht. In deze beide materies komen wij geregeld in aanraking met (intra)familiaal geweld.
Kan mijn ex-partner in mijn huis wonen na mijn overlijden?
Heb je als langstlevende ouder exclusief het ouderlijk vruchtgenot over de goederen van jouw minderjarige kinderen? Kan dit ouderlijk vruchtgenot uitgesloten worden en wat zijn de gevolgen hiervan?
Ik wil mijn pluskind adopteren. Wat moet ik weten?
Je bent al jaren plusmama of -papa, jullie hebben een uitstekende band en wenst je pluskind te adopteren. Kan dit wel? En welke gevolgen heeft dit?
Kosten drukken door je appartement te verhuren op Airbnb?
Je woont in een (huur)appartement, maar gaat voor enkele weken op vakantie. Mag je om je eigen kosten te drukken je appartement voor enkele weekends (onder) verhuren via Airbnb aan toeristen?
Aanduiding begunstigde in een levensverzekering. Check!
Hebt u een levensverzekering? Weet u wie hiervan de begunstigde is? Stemt dit overeen met de wensen in uw testament?