Infoavond: samen aan de slag tegen intrafamiliaal geweld

Bij Advox advocaten zijn wij onder meer gespecialiseerd in het familie- en strafrecht. In deze beide materies komen wij geregeld in aanraking met (intra)familiaal geweld. We merken in dit soort dossiers dat mensen dikwijls nood hebben aan meer dan juridische ondersteuning. Wij trachten hen in dergelijke gevallen door te verwijzen naar de juiste hulpverleners en …

Infoavond: samen aan de slag tegen intrafamiliaal geweld Lees verder »