Recht voor ú

Infoavond: samen aan de slag tegen intrafamiliaal geweld

Wat is intrafamiliaal geweld?
Dit is iedere vorm van fysiek, seksueel, psychisch of economisch geweld tussen leden van eenzelfde familie, ongeacht hun leeftijd. Het komt voor in alle sociaaleconomische klassen en binnen alle culturen in de samenleving.

Bij Advox advocaten zijn wij onder meer gespecialiseerd in het familie- en strafrecht. In deze beide materies komen wij geregeld in aanraking met (intra)familiaal geweld.

We merken in dit soort dossiers dat mensen dikwijls nood hebben aan meer dan juridische ondersteuning. Wij trachten hen in dergelijke gevallen door te verwijzen naar de juiste hulpverleners en organisaties. Daarnaast is het voor het juridisch dossier vaak ook belangrijk in het bezit te worden gesteld van bepaalde medische attesten. Ook dan dienen wij onze cliënten door te verwijzen.

Anderzijds merken we dat de weg naar een advocaat voor personen die te maken hebben met (intra)familiaal geweld vaak niet gemakkelijk te vinden is.

Op 7 november organiseert Advox Advocaten een gratis infoavond over dit thema. Graag gaan wij met allerhande hulpverleners, zoals artsen, therapeuten, psychologen, … of mensen die met intrafamiliaal geweld in aanraking zijn gekomen in gesprek om zo, samen met u, de gepaste hulptrajecten te kunnen uitstippelen.

We zullen dan ook sprekers vanuit verschillende disciplines aan het woord laten om zo via verschillende invalshoeken deze problematiek bespreekbaar te maken.

Wij nodigen u graag uit voor deze infoavond en stellen hierbij de sprekers even kort voor:

Family Justice Center

Het Family Justice Center Antwerpen is een onderdeel van de overkoepelende organisatie Veilig Thuis. Deze organisatie zet zich in voor gezinnen waar meermaals geweld voorkomt, sprake is van een meervoudige problematiek en onveiligheid heerst voor directe of indirecte slachtoffers. Gezinnen komen hier terecht na aanmelding door een professional zoals een hulpverlener, arts of politie-inspecteur die met de situatie wordt geconfronteerd. Ze werken dan ook nauw samen met vaste partners, namelijk politie, parket, Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW), jeugdbescherming, OCMW… Het Family Justice Center biedt slachtoffers een beter gecoördineerde dienstverlening aan met als doel om het geweld te stoppen en verdere escalatie te voorkomen.

Vzw Zijn

Vzw Zijn heeft als doel om het taboe rond ‘familiaal geweld’ te doorbreken. De vzw wil dit realiseren door te sensibiliseren, activeren en mobiliseren (via campagnes) en door expertises te ontsluiten (via educatieve activiteiten, studiedagen…).

Ann Audenaert “Als je eigen nest niet veilig is”

Ann Audenaert heeft als kind zelf familiaal geweld meegemaakt en wil met haar boek iets kunnen betekenen voor slachtoffers hiervan. Ze beschrijft in haar boek wat de impact van familiaal geweld is op kinderen en hoe dit een invloed heeft op de rest van hun leven. Ze is al vele jaren vrijwilliger bij de Vzw Zijn, en zet daar haar ervaringen in om mensen en professionelen te sensibiliseren.

Nele Eyckerman

Nele Eyckerman is psychotherapeute. Zij werkt rond thema’s als angsten, stressverwerking, gebrek aan assertiviteit, lichamelijke klachten enz. en dit zowel bij kinderen, jongeren en volwassenen. Ook zij komt  binnen haar praktijk in aanraking met intrafamiliaal geweld.

Het belooft een zeer boeiende avond te worden.
Inschrijven kan via onze website of via e-mail: administratie@advox.be.

tags