Biergooiers tijdens de Ronde van Vlaanderen strafbaar?

Opzettelijke slagen en verwondingen? In het Strafwetboek wordt het toebrengen van opzettelijke slagen en verwondingen bestraft door de artikelen 398 en verder. Echter wat er moet verstaan worden onder slagen en verwondingen wordt niet in dit artikel gedefinieerd. Het wordt met andere woorden overgelaten aan de hoven en rechtbanken om te beoordelen of feiten hieronder …

Biergooiers tijdens de Ronde van Vlaanderen strafbaar? Lees verder »