Recht voor ú

OMKERING VAN DE BEWIJSLAST IN PROCEDURES MEDISCHE AANSPRAKELIJKHEID : DE DEUR OP EEN KIER ?

Ingevolge een arrest van het Hof van Cassatie dd. 18 juni 2020 ligt in medische aansprakelijkheidsdossiers de bewijslast bij de patiënt.
Het komt in regel toe aan de patiënt om te bewijzen dat de zorgverlener een medische fout beging die in oorzakelijk verband staat met de schade van de patiënt.

Dit is een zware bewijslast in hoofde van de patiënt.

Is er verandering op til ?

Bij arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen besliste het Hof om de bewijslast om te keren omdat het ziekenhuis tijdens het gerechtelijk deskundigenonderzoek weigerde de door de deskundige opgevraagde stukken aan te leveren.
Het Hof maakte hiervoor toepassing van de nieuwe bewijsregels die sinds 2020 in het Burgerlijk Wetboek werden geïmplementeerd.
Deze nieuwe regels bieden de rechtbank in uitzonderlijke omstandigheden de mogelijkheid om de bewijslast om te keren en deze dus bij de verwerende partij te leggen, in casu bij het ziekenhuis.
Zet het Hof van Beroep te Antwerpen hiermee de deur op een kier om in medische aansprakelijkheidsdossiers de bewijslast – tegen het arrest van het Hof van Cassatie in – toch bij de zorgverlener te leggen?
Het arrest lijkt een stap in de goede richting naar een redelijkere bewijslast in hoofde van de patiënt.
Er dient wel in het achterhoofd te worden gehouden dat de omkering van de bewijslast steeds de uitzondering op de regel is dat de patiënt als eisende partij in een gerechtelijke procedure de feiten dient te bewijzen die hij aanvoert.
De omkering van de bewijslast geldt enkel in uitzonderlijke omstandigheden wanneer de feitenrechter van oordeel is dat de toepassing van de normale bewijsregels kennelijk onredelijk zou zijn.

Meer informatie?
Wenst u meer informatie te komen over de bewijsvoering in medische aansprakelijkheidsdossiers?
Advox Advocaten helpt u hier graag bij verder.
Hebt u een vraag over deze blog of wenst u een advies te bekomen, contacteer ons dan via secretariaat@advox.be of 03/633.30.77.