OMKERING VAN DE BEWIJSLAST IN PROCEDURES MEDISCHE AANSPRAKELIJKHEID : DE DEUR OP EEN KIER ?

Bij arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen besliste het Hof om de bewijslast om te keren omdat het ziekenhuis tijdens het gerechtelijk deskundigenonderzoek weigerde de door de deskundige opgevraagde stukken aan te leveren. Het Hof maakte hiervoor toepassing van de nieuwe bewijsregels die sinds 2020 in het Burgerlijk Wetboek werden geïmplementeerd. Deze nieuwe …

OMKERING VAN DE BEWIJSLAST IN PROCEDURES MEDISCHE AANSPRAKELIJKHEID : DE DEUR OP EEN KIER ? Lees verder »