Recht voor ú

Vanaf 11 december 2018 is inschrijving bij DIV en een SP-nummerplaat verplicht voor alle speed pedelecs op de openbare weg

Een speed pedelec is een elektrische fiets die tot 45 km/u kan rijden, een maximaal vermogen van 4KW heeft en waarbij de elektrische motor ondersteund wordt door te trappen.

Voor de aanvraag van een SP-nummerplaat dient u over een gelijkvormigheidsattest of een certificaat van overeenstemming te beschikken.

Bij aankoop van een nieuwe speed pedelec dient u er dus zeker over te waken dat u een dergelijk attest ontvangt.

Hebt u dit niet ontvangen, moet een individuele goedkeuringsprocedure worden opgestart, waarbij uw speed pedelec zal moeten voldoen aan bepaalde technische voorwaarden.

Daartoe zal de fiets gekeurd moeten worden. De Vlaamse Overheid zal hiervoor één of twee keuringsdagen organiseren. Datum en locatie hiervan zal eerstdaags worden bekendgemaakt.

Van zodra de speed pedelec goedgekeurd is, krijg je de juiste attesten aan de hand waarvan een nummerplaat kan worden aangevraagd bij DIV.

Om op de hoogte te blijven van deze individuele regularisatieprocedure kan u op de volgende website een registratieformulier invullen:

https://www.vlaamshuisvoorverkeersveiligheid.be/homologatie/homologatie-speed-pedelecs.php#formulier

Indien u na 11 december 2018 met een speed pedelec rijdt die niet conform de nieuwe wettelijke vereisten is, riskeert u een boete.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print

21 juni '22 / GRATIS INFOAVOND / 19:30

Een toekomst zonder zorgen. Ook voor u en uw naasten?

Wat kan ik vandaag reeds regelen om mijn toekomst van morgen veilig te stellen?

Wat na een relatiebreuk?
Wat als je er niet meer bent?
Wat als je niet meer zelf kan beslissen?
Hoe bescherm ik mijn (minderjarige) kinderen?
Wat gebeurt er met mijn vermogen na overlijden?
….

Aansluitend nodigen wij jullie graag uit voor een hapje en drankje. Registratie is verplicht aangezien het aantal inschrijvingen beperkt is. 

Deze infoavond is gratis.