Het Softenonfonds – naderende deadline voor indiening aanvraag voor vergoeding

Wettelijk kader Bij wet van 5 mei 2019 werd een Softenonfonds opgericht waarbij directe en indirecte slachtoffers van Softenon tot mei 2021 een aanvraag kunnen indienen bij het HZIV. Deze aanvraag moet vergezeld worden van ‘elke nuttig stuk waaruit blijkt dat de aanvrager lijdt aan de aangeboren misvormingen die het gevolg zijn van het innemen van …

Het Softenonfonds – naderende deadline voor indiening aanvraag voor vergoeding Lees verder »