BETAALBERICHT ROLRECHTEN

Rolrechten zijn belastingen die geheven worden ingevolge de opstart van een procedure voor de Rechtbank (165 €), het Vredegerecht of Politierechtbank (50 €), het Hof van beroep (400 €) of het Hof van Cassatie (650 €). Vanaf 1 februari 2019 beslist de Rechter bij het nemen van een eindbeslissing wie dit rolrecht moet betalen. Nadien …

BETAALBERICHT ROLRECHTEN Lees verder »